Маршрут в околностите на Владая

Владая-  п.д. Кремиковци-х. БАН-Хайдушко кладенче-Калето-Водпроект-Владая

Дължина на марушрута –Около 13 км

Начална и крайна точка–Гробищата на с.Владая при църква Св. Иван Богослов

Най-ниска точка- 925m

Най-висока точка – 1250m

Обща денивелация  – 325m

Трудност – Лесна

Времетраене – около 3 часа

 

Описание на маршрута:

Улицата на гробището прераства в планинска пътека, продължаваща по левия бряг(по посока на течението) на Владайската река,посока Югоизток. На около 20-30 метра след табелите на входа на Парк Витоша по тази пътека се хваща първата отбивка в дясно(посока Юг). След това пътеката може да не е съвсем ясно изразена, но трябва да се следва посока Юг, Югоизток. Целта е да се достигне остър завой на павиран път, водещ началото си от южната част на с.Владая. Започва да се следва този път, който води на юг към х.Кремиковци и в последствие х.Бан. След като се мине х.Бан при пресичането на Бистрата река в м. Юрушки мост, се продължава към Хайдушкия кладенец,който е просто малка каменна постройка, наподобяваща каптаж отляво на пътя. На около 200-300м след острия завой, който е след Хайдушкия кладенец, се стига до маркирана отбивка на пътя, която в последствие обръща посоката на северозапад.  Тази пътека е широка и удобна за спускане с колело. Тя води до Калето, което е хълм, на който е имало древна крепост.От крепостта са останали купчина камъни върху горе-долу заравнен терен, на върха на хълма. Когато се достигне,разгледа и подмине Калето, след около 300 м, се достига пътеката по която се провежда, ежегодно, обиколката на Витоша. Познава се по табелите и маркировката. Тръгва се на дясно(югоизток) по трасето на обиколката, която продължава към Владая, като преминава през Ясенов рид, който има ясно изразени скални образувания  точно по пътя на пътеката. Не след дълго се достига Бистрата река, която се отличава със специфичната, етажирана, каменна канавка, спускаща се по хълма. Почти веднага след това се достига до вече напълно оглозганата хижа Водпроект. Трасето продължава на североизток и след 10-15 минути се излиза на павирания път, по който сме се изкачили. Завива се на ляво по пътя и като се достигне до острия завой с отклонението, посока север, по което сме се качили,  се тръгва по него.

 

This entry was posted in Пешеходен туризъм. Bookmark the permalink.

Leave a Reply