Снимки и видео – доброволческата озеленителска инициатива – 08.04.2017

Снимки и видео (благодарности на Ангелина Секулова) от завършения вид на доброволческата озеленителска инициатива в центъра на с. Владая от събота (08.04.2017) можете да видите тук >>>

Юли Пишев – неуморен и деен както винаги!

This entry was posted in Всички публикации, Доброволчески акции. Bookmark the permalink.

One Response to Снимки и видео – доброволческата озеленителска инициатива – 08.04.2017

  1. Pingback: Къде ходихме и къде ще ходим | Боерица | Boerica

Leave a Reply