Юрушки мост

Автор: Юли Пишев

Днес – 06.07.2017 във връзка с подаден от нас сигнал, партньорите ни от ДПП “Витоша” организираха прочистване на паднали дървета по маршрута х. Острица-м. Юрушки мост-хижа БАН на Бистрата река, за което отново им благодарим.

Пътеката вече е достатъчно широка и добре очертана в по-голямата си част, а неофициалната маркировка с бяла боя прави ориентирането по-лесно. В началото и в долната третина има чешма. Самото начало е на 50 метра след хижа Острица по алеята за х. Селимица. Влизането в гората доскоро беше обозначено с табела, но сега такава липсва. Такава ще бъде поставена в близко бъдеще, а дотогава, търсете пътеката при стълба с табелата за х. Селимица. Препоръчваме я за кръгови маршрути от и до Владая или просто като нещо по-приятно от стандартните алеи и пътища. Името Юрушки мост означава място, откъдето юруците са прекарвали стадата си по морените.

За момента трак липсва, но не е и необходимо, понеже информацията присъства във всички карти на Витоша-на хартия и електронни. Все пак бъдете внимателни, докато не изпълним и маркирането.

IMG_20170705_115746 - Copy-1.jpg

This entry was posted in Всички публикации. Bookmark the permalink.

Leave a Reply