Календар за 2018

Календарът за 2018 година ще се гласува на 18-ти януари по време на Общото събрание, след което ще бъде качен тук.
За предложения пишете на hrvalandreev@gmail.com или на td_boerica@abv.bg!