Дари за хижа Боерица

За всеки който иска да се включи в каузата за хижа Боерица – има начин!

Проектът по възстановяване на хижа Боерица стигна до решителния етап, когато трябва да обединим усилия и средства и да покажем, че имаме воля и възможности да доведем тази кауза до успешен финал!


Как да даря средства?

С дарение по банков път:

IBAN: BG11 PIRB 8071 1603 8035 45
BIC: PIRBBGSF
Титуляр: СДРУЖЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО БОЕРИЦА (СТД БОЕРИЦА)
Банка: Банка Пиреос България АД


Със закупуване на тениска:

Със закупуването на рекламна тениска или друг артикул от нас, Вие подкрепяте възстановяването на хижа Боерица и района около нея.

Тениска можете да поръчате от този линк.


Събрани средства до момента:


  • Усилията наши, на нашите приятели и на ЕАСА България – около 80 човекодни доброволен труд на обекта.
  • Безвъзмездно дарение на архитектурен проект, проект ВиК, проект ОВК и други проекти.
  • Спонсор за електроинсталацията – на стойност 3500 лева.
  • Спешен ремонт от Столична община – на стойност 40 000 лева
  • Участваме и в редица инициативи за корпоративно спонсорство.

Цялата необходима сума за ремонтирането на хижа Боерица се равнява на около142 хиляди лева, без обзавеждането. Средствата се осигуряват паралелно от Столична община, партньори, дарители и проекти.

Освен с финансови ресурси, приемаме дарения под формата на материали, проектантска дейност и изпълнение на дадена ремонтна дейност.


От какво се нуждаем в момента:

Финансови средства или материали

За този строителен сезон (до края на юли 2018) събираме целево средства за ремонта на ВиК инсталацията и за изграждане та СОТ инсталацията. Тези пари не са включени в бюджета за ремонта.  В същото време, неизпълнението на дейностите ще забави и затрудни сериозно бъдещата експлоатация.

Разчитаме на Вашата подкрепа за  2500 лв за ремонт на ВиК инсталация и 900 лв за изграждане на СОТ инсталация. Тези стойности са в рамките на санитарния минимум и в тях вече са включени всички възможни отстъпки на доставчици.


Корпоративни дарители


За корпоративните дарители – Разчитаме на вас, защото успешно може да решите най-наболелите ни проблеми в обозрими срокове.

Едно социално предприятие като нашето, което има за цел да запълва празнини в обществото и да задоволява обществени нужди, не може и не бива да обещава чудеса под формата на реклама или данъчни облекчения, които най-много могат да улеснят самото дарение. Но може да обещае разпространяването на едно послание и поощряването на полезни за хората и природата практики чрез вашите продукти. Мъглявото понятие “положителна репутация” има своето парично изражение.

Ако решите да подкрепите каузата за възстановяване на хижата, това би означавало, че вие се стремите да сте е еднакво отговорни към клиентите си, служителите и природата, а ние ще направим така, че да се чуе. Надяваме се скоро да бъдете и наши чести гости и да станем не просто партньори, но и приятели.

От 2011-та година до сега, сме си партнирали с множество компании и организации, организирайки приятни и социално полезни мероприятия. Може да прочетете за едно от тях – Доброволческа акция с Аурубис България.

Ако се интересувате как можем да си бъдем полезни и да ни подкрепите, свържете се  с:
Християн Андреев – председател на ТД Боерица – 0879 436 672 или
Юлиан Пишев – оговорник по проект хижа Боерица – 0888 421 822

Повече информация за проекта по възастановяването на хижа Боерица.


За контакт:


От страна на ТД Боерица
td_boerica@gmail.com
Юлиан Пишев – оговорник по проект хижа Боерица – 0888 421 822
Християн Андреев – председател на ТД Боерица – 0879 436 672

От страна на нашите партньори по проекта – ЕАСА България:
easa.bulagaria@gmail.com
Теодор Узунов: 0886 174 176
Мартин Вандов 0884 013 990