Дари за хижа Боерица

За всеки който иска да се включи в каузата за хижа Боерица – има начин!

Проектът по възстановяване на хижа Боерица стигна до решителния етап, когато трябва да обединим усилия и средства и да покажем, че имаме воля и възможности да доведем тази кауза до успешен финал!


Как да даря средства оналйн?


Изберете сума за дарение. Изберете дали ще е единична или всеки месец. Изберете метод – с карта, Paypal или друг. Ако имате някакъв коментар, може да го напишете в полето – напирмер за какво точно искате да се разходват парите.

Линк към платформата
Минималното дарения в тази платформа е 8лв.


Събрани средства до момента:


  • Усилията наши, на нашите приятели и на ЕАСА България – на стойност 7800 лв.
  • Спонсор за електроинсталацията – на стойност 3500 лева.
  • Спешен ремонт от Столична община – на стойност 40 000 лева
  • Участваме и в редица проекти

Цялата необходима сума за ремонтирането на хижа Боерица се равнява на около142 хиляди лева. Средствата се осигуряват паралелно от Столична община, партньори, дарители и проекти.

Освен с финансови ресурси, приемаме дарения под формата на материали, проектантска дейност и изпълнение на даден проект.


От какво се нуждаем в момента:


Финансови средства или материали

По хижата трябва да се реализират следните дейности до началото на зимата:

-До края на октомври 2017 е необходимо да се съберат 2500 лв за ремонт на ВиК инсталация и 900 лв за изграждане на СОТ инсталация.


Други методи за дарение:

С дарение по банков път:

IBAN: BG11 PIRB 8071 1603 8035 45
BIC: PIRBBGSF
Титуляр: СДРУЖЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО БОЕРИЦА (СТД БОЕРИЦА)
Банка: Банка Пиреос България АД


За контакт:

От страна на ТД Боерица
td_boerica@abv.bg
Юлиан Пишев – оговорник по проект хижа Боерица – 0888 421 822
Християн Андреев – председател на ТД Боерица – 0879 436 672

От страна на нашите партньори по проекта – ЕАСА България:
easa.bulagaria@gmail.com
Теодор Узунов: 0886 174 176
Мартин Вандов 0884 013 990