Корпоративни дарители

За корпоративните дарители – Разчитаме на вас, защото успешно може да решите най-наболелите ни проблеми в обозрими срокове.

Едно социално предприятие като нашето, което има за цел да запълва празнини в обществото и да задоволява обществени нужди, не може и не бива да обещава чудеса под формата на реклама или данъчни облекчения, които най-много могат да улеснят самото дарение. Но може да обещае разпространяването на едно послание и поощряването на полезни за хората и природата практики чрез вашите продукти. Мъглявото понятие “положителна репутация” има своето парично изражение.

Ако решите да подкрепите каузата за възстановяване на хижата, това би означавало, че вие се стремите да сте е еднакво отговорни към клиентите си, служителите и природата, а ние ще направим така, че да се чуе. Надяваме се скоро да бъдете и наши чести гости и да станем не просто партньори, но и приятели.

От 2011-та година до сега, сме си партнирали с множество компании и организации, организирайки приятни и социално полезни мероприятия. Може да прочетете за едно от тях – Доброволческа акция с Аурубис България.

Ако се интересувате как можем да си бъдем полезни и да ни подкрепите, свържете се  с:
Християн Андреев – председател на ТД Боерица – 0879 436 672 или
Юлиан Пишев – оговорник по проект хижа Боерица – 0888 421 822

Повече информация за проекта по възастановяването на хижа Боерица.
За дарения – Дари за хижа Боерица.

 

One Response to Корпоративни дарители

  1. Pingback: Оналйн дарения за хижа Боерица | Боерица | Boeritsa

Leave a Reply