Стани член


Какво получавам като член на ТД Боерица?

● Освен към ТД „ Боерица“ , автоматично ставаш член и на “SOS Планински спортен клуб” към дружеството;
● Възможност да практикуваш любимите си занимания с други запалени по тях, а освен компания да намериш и нови места за това;
● Да пробваш нещо ново – идеята ни е да не се ограничаваме само в една дейност, ами да изпробваме различните възможности, които планината ни дава да бъдем активни и туко виж си намериш ново занимание или хоби ☺
● Ако вече знаеш какво искаш, но не знаеш как – да почерпиш опит от хора с повече практика от теб или ако вече си опитен да споделиш знанията и уменията си другите, така че да им помогнеш да се развиват;
● Да участваш в практически обучения, презентации и тренировки организирани от дружествито. Ще се постараем повечето от тях да са безплатни за членовете ни, а ако за някои все пак има някаква такса тя да е преференциална;
● Някой друг да се погрижи предварително за организацията – къде, как, с какво и т.н., все тривиалните, но необходими въпроси, когато ще се ходи някъде;
● Да ползваш наличния клубен инвентар и оборудване;
● Да се включваш в доброволческите ни инициативи и така да допринесеш средата ни да стане едно по – хубаво и добро място;
● Право на глас в общото събрание на ТД „Боерица”, както и да избираш и да бъдеш избиран в ръководните органи на дружеството;

● Когато станеш част от нас получаваш следния комплект:

1) Членска карта на ТД „Боерица” и “SOS Планински спортен клуб” към дружеството, с която ползваш отстъпки при партньорите ни;
2) Членска карта на БТС и марка за съответна година – с нея се ползва отстъпка при нощуване в хижите, стопанисвани от БТС;

Как да се присъединя?

За да се присъединиш е необходимо да е прочетеш и да си съгласен с Устава на дружеството.  След това трябва да попълниш молба (линк) до Управителния съвет и да заплатиш членски внос, който е в размер на 30 лв. на година. Това може да направиш  като  дойдеш на някоя от сбирките на Дружеството или на друга проява, организирана от нас. Там ще  разясним всичко, което те интересува .

Тази процедура може да стане и по електронен път като ни  изпратиш сканирани документите на email: td.boeritsa@gmail.com, а членския внос платиш по банков път:

IBAN: BG11 PIRB 8071 1603 8035 45
BIC: PIRBBGSF
Титуляр: СДРУЖЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО БОЕРИЦА (СТД БОЕРИЦА)
Банка: Банка Пиреос България АД
Основани е за плащане: Вашето име, членски внос за 20… г.

2 Responses to Стани член

  1. Pingback: Планинско колоездене – обучение за усъвършенстване | Боерица | Boeritsa

  2. Pingback: Детски лагер 2018 | Боерица | Boeritsa

Leave a Reply