Нови маршрути – Витоша

Речено-сторено – нови маршрути на Витоша

ТД Боерица се грижи за разработването на нови маршрути на Витоша, с които да се разпръсне туристопотока, сега концентриран предимно около Златни Мостове и Алеко, както и да създаде интерес към пътечките и неизвестните кътчета на нашата родна планина, като в същото време възстановява  връзките между различните части на планината.

  • Местност Пазарището-Офелиите-Боерица – създаден, осиновен, поддържан.
  • Владая-Княжево – специален веломаршрут успоредно на дефилето-преоткрит, почистен, търсят се доброволци и спонсорство за табелки.
  • Владая-Кариерите-Юрушки мост-Острица – преоткрит, почистен, търсят се доброволци и спонсортсво за табелки.